Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

klasa 3d

 

 

Zmodyfikowany plan lekcji klasy 2d

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

edukacja

wczesnoszkona

edukacja

wczesnoszkona

edukacja

wczesnoszkona

edukacja

wczesnoszkolna

 edukacja 

wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkona

edukacja

wczesnoszkona

edukacja

wczesnoszkona

edukacja 

wczesnoszkolna

 edukacja

wczesnoszkolna

edukacja

językowa

edukacja

wczesnoszkona

edukacja 

informatyczna

 edukacja

językowa

 religia

                                                                                                                          wychowawca Elżbieta  Krzciuk

Artykuły