Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

klasa 7a

KLASA 7A

wych. IWONA CYPRYCH

Jesteśmy najlepszymi sportowcami wśród uczniów klas siódmychMrugnięcie

PLAN LEKCJI

L.P.

PONIEDZ.   8:00

WTOREK     8:00

ŚRODA       8:00

CZWARTEK  8:00

PIĄTEK      8:00

1.

MATEMATYKA   11C

CHEMIA                33B

J. POLSKI              13C

MATEMATYKA   11C

PLASTYKA         11D

2.

J. POLSKI                13C

J. ANGIELSKI      23B

RELIGIA                       R

CHEMIA                  22C

BIOLOGIA           12B

3.

WF                            sala

GEOGRAFIA       34C

INFORMATYKA 24B

J. NIEMIECKI         24C

HISTORIA            33B

4.

WF                           sala

J. POLSKI               13C

MATEMATYKA   11C

J. POLSKI                 13C

ZAJ. Z WYCH.    11C

5.

HISTORIA            33B

MATEMATYKA   11C

J. POLSKI                 13C

RELIGIA                   32C

J. POLSKI              13C

6.

GEOGRAFIA      34C

FIZYKA                    21B

BIOLOGIA               12B

FIZYKA                     21B

J. NIEMIECKI     24C

7.

J. ANGIELSKI      13C

MUZYKA                     R

J. ANGIELSKI        23B

WF                           basen

WF                            sala

8.

DOR. ZAW.          21C

WF                              sala

WŻR                          11C

WF                           basen

WF                            sala

9.

 

WF                               sala

 

 

 

POZOSTAŁE 2 GODZINY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W RAMACH POPOŁUDNIOWYCH TRENINGÓW