Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Europejskie Dni Dziedzictwa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu wzięli udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Moja droga”.

Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, gdzie głównym celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej, promowanie zabytków oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. 

Koordynatorem działań ze strony opolskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa była Pani dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, natomiast koordynatorem działań wśród najmłodszych uczniów szkoły była p. Grażyna Sochacka.

            Podczas zajęć uczniowie rozmawiali na temat narodu, odzyskania niepodległości, postaw patriotycznych, przypominając losy tych bohaterów naszej historii, którzy swoim życiem udowodnili ogromne oddanie Ojczyźnie.

Uczniowie odkrywali turystyczne szlaki łączące zabytki i miejsca, będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych, oraz poznawali sylwetki polskich podróżników i odkrywców. Zapoznali się z lokalnym dziedzictwem, historią i zabytkami naszego regionu, wirtualnie zwiedzali miasto, oglądali albumy „Brzeg na starych fotografiach i pocztówkach”. Również rozmawiali na temat pochodzenia, przodków, migracji ludzi dawniej a dziś, kształtowania tożsamości, omawiali tradycje i zwyczaje w rodzinie, wykonywali drzewa genealogiczne.

Uczniowie klas I-III aktywnie wzięli udział w konkursach plastycznych, a ich prace zaprezentowane zostały na szkolnej wystawie.

 

KATEGORIA: Projekt okładki książki  pt. „Opowieści o mojej rodzinie”

I miejsce Franciszek Nowak – klasa III c

II miejsce – Aleksander Dziura – klasa I b

III miejsce – Oliwier Kulinicz – klasa III a

III miejsce – Jan Tuzinkiewicz – klasa III c

 

KATEGORIA: „Moja droga do szkoły jest …”

I miejsce – Karol Szczucki – klasa III c

II miejsce – Joanna Wachowiak – klasa II a

III miejsce – Maksymilian Wróbel – klasa II e

 

KATEGORIA: Maskotka z herbem Brzegu

I miejsce – Laura Świętalska – klasa III e

I miejsce – Alicja Sekutowska – klasa II e

II miejsce – Zofia Kończyło – klasa III b

III miejsce –  Agata Golonka – klasa III b

wyróżnienie – Hanna Kowalczyk – klasa II e

wyróżnienie – Hanna Raźniak – klasa II e

wyróżnienie – Jakub Senftleben – klasa III c

            Podsumowując, udział w tym projekcie przyczynił się  do lepszego poznania zabytków najbliższej okolicy, przybliżył uczniom historię przodków, a wydarzenia z przeszłości stały się mniej odległe i bardziej zrozumiałe.

 

 Grażyna Sochacka