Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

O ZDROWIU WIEMY JUŻ WSZYSTKO

DNI WIEDZY O ZDROWIU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W BRZEGU

W naszej szkole luty to miesiąc, w którym przeprowadziliśmy akcję - Dni Wiedzy o Zdrowiu. Jej celem jest promowanie zdrowego stylu życia, a w szczególności kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i propagowanie aktywności fizycznej. W klasach odbywały się liczne konkursy - plastyczne, recytatorskie i taneczne. Oto niektóre z nich:

- wykonanie plakatu przedstawiającego znaczenie witamin dla młodego organizmu pt. "Witaminy dla chłopca i dziewczyny";

- prezentacja układu ćwiczeń przy muzyce "W zdrowym ciele zdrowy duch";

- inscenizacja słowna do wierszy J. Tuwima ("Rzepka", "Warzywa") i J. Brzechwy ("Na straganie", "Pomidor");

- rymowanki dotyczące higieny żywienia i sportu,

- zbiorowa recytacja wiersza o tematyce zdrowotnej;

- zbiorowa prezentacja piosenki o tematyce zdrowotnej.

Celem konkursów było upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania organizmu człowieka, zasad prawidłowego żywienia, wypoczynku i higieny, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych oraz promocji zdrowego stylu życia.

W wyniku przeprowadzonych rozmów, konkursów, spotkań z pielęgniarką szkolną uczniowie wiedzą, że przed chorobami cywilizacyjnymi można chronić się samemu, poprzez brak nałogów, prawidłowe odżywianie, regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, a także 7-8 godzinny wypoczynek nocny.

Ekologia, zdrowie, zdrowa żywność są istotnymi elementami nauki w naszej szkole. Wszystkie wykonane przez uczniów prace zdobią szkolne korytarze, a poszczególne klasy i uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami za udział w akcji.