Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Porady prawne w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

W Kąciku Prawnym zamieszczamy informacje o działalności Kliniki Prawa WPiA UO. Klinika Prawa WPiAUO udziela bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym, których nie stać na opłacenie radcy prawnego lub adwokata. 

W ramach Kliniki Prawa WPiA UO studenci prawa pod nadzorem merytorycznym prawników Wydziału odpowiadają na pytania z zakresu: 

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • prawa cywilnego
  • prawa karnego
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawa i postępowania administracyjnego.

 W czasie pandemii Studencka Poradnia udziela porad prawnych zdalnie.

Uzyskanie porady prawnej w czasie Covid -19 jest proste. Wystarczy napisać do nas maila na adres klinikaprawa@uni.opole.pl. W treści wiadomości należy dokładnie opisać zaistniały problem oraz sprecyzować pytania, na które osoba chciałaby uzyskać odpowiedź. Do maila można również dołączyć dokumenty, które mogą być pomocne w rozwiązaniu sprawy. Prosimy o podanie danych kontaktowych. Aby skorzystać z porady należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia dot. RODO, którego wzór przesyłam w załączeniu. Maile rozpatrywane są w kolejności wpływów, a odpowiedzi sporządzane przez studentów w formie pisemnej opinii prawnej.

Po rozpatrzeniu danej sprawy, zainteresowany poradą otrzymuje pisemną opinię prawną, w której studenci odpowiadają na pytania, wskazują prawne możliwości postępowania w danej drodze.