Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Odbiór świadectw szkolnych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, pragnę Państwa poinformować, że odbiór tegorocznych świadectw przez uczniów klas 1-3 oraz 4-7 odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku w miejscach i czasie wyznaczonych w załączonym grafiku. Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uczniowie udający się po świadectwa do szkoły muszą być zdrowi, mieć zakryte usta i nos, a podczas wchodzenia do placówki obligatoryjnie powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Jednocześnie podkreślam, że osobisty odbiór świadectwa przez ucznia w dniu 26 czerwca nie jest obligatoryjny. Przewiduje się możliwość, aby świadectwa były odbierane przez uczniów z sekretariatu szkoły w innym terminie, po zakończeniu roku szkolnego. W takiej sytuacji prosimy o stawienie się dziecka w sekretariacie z ważną legitymacją szkolną.