Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

PAŹDZIERNIK 2019 – MIĘDZYNARODOWYM

MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:

„Wyobraź sobie…”

       Tradycją naszej szkoły stało się włączenie w obchody Miesiąca Bibliotek.

Przez cały miesiąc będziemy zaskakiwać naszych czytelników. Odwiedź nas koniecznie! Na wypożyczających czekać będą m.in.: słodkie wypożyczenia, ciekawe zajęcia z zasobami biblioteki oraz konkursy.

CELE:

- promocja święta bibliotek w środowisku szkolnym;

- utrwalenie wizerunku biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom;

- aktywizowanie postaw czytelniczych wśród uczniów;

- rozbudzanie świadomości, iż biblioteka jest miejscem zdobywania informacji jak również ośrodkiem życia kulturalnego w szkole.

Jak będziemy świętować?

Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

1.  „ Poczytaj mi przyjacielu”- czytamy w bibliotece opowiadania dla klas 1 i 2 i rozmawiamy z dziećmi o ich treści.

2.  Akcja „ Książka łączy pokolenia” – dla klas 3

-  uczniowie samodzielnie wykonują okładkę z  dwoma tytułami: swojej   ulubionej książeczki i ich rodziców z czasów dzieciństwa.

3. „ Czytamy po angielsku” – lekcje językowe z wykorzystaniem zasobów  biblioteki dla klas 6-7.

4. „ Robimy zakładkę do książki” – zajęcia z wykorzystaniem techniki orgiami dla klas 3-5

5. Konkurs literacki na napisanie wiersza z użyciem zwrotu „Wyobraź  sobie…”  dla klas 7-8.

6. Akcja „Wypożycz książkę w ciemno” – biblioteka zaprasza wszystkich   uczniów, którzy o niej  zapomnieli i jeszcze nie wypożyczyli żadnej książki.

DLA WYPOŻYCZAJĄCYCH I CZYTAJĄCYCH SŁODKA NIESPODZIANKA !!!