Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

JESTEŚMY NAJLEPSI Z MATEMATYKI

W kwietniu 2019 roku odbyły się w całej Polsce egzaminy podsumowujące pracę uczniów w klasach ósmych szkoły podstawowej i w trzecich gimnazjum.

Wyniki ogłoszone w czerwcu kolejny raz potwierdziły bardzo dobre przygotowanie naszych uczniów, ale tym razem sukces był niebywały – średnie wyniki szkoły z matematyki okazały się zdecydowanie wyższe nie tylko od średnich miasta i powiatu, ale nawet od krajowych.

Gratulujemy bardzo uczniom i  nauczycielom przygotowującym młodzież do egzaminów.

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI  2019

NASZA SZKOŁA

47,2 %

MIASTO

42,6 %

POWIAT

40,5 %

WOJEWÓDZTWO

43,5 %

POLSKA

45 %

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z MATEMATYKI  2019

NASZA SZKOŁA

46,2 %

MIASTO

40,4 %

POWIAT

37,4 %

WOJEWÓDZTWO

40,3 %

POLSKA

43 %