Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

ZWROT WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA KLASY 5 E !!!

Proszę  wszystkich  uczniów  klasy 5E  o przygotowanie  do zwrotu  kompletu podręczników wypożyczonych na początku roku szkolnego 2018/2019.

Termin  zwrotu  wyznaczony  został  na    10  czerwca  2019  poniedziałek     5 lekcja.

Wychowawca klasy 5E