Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

KONKURS - Mistrz pięknego i głośnego czytania -REGULAMIN

UWAGA BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS!!!

 KONKURS „Mistrz pięknego i głośnego czytania”, który  odbędzie się 30 maja 2019 w czytelni szkolnej

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Mistrz pięknego i głośnego czytania”

DLA KLAS 1-3  oraz 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.  Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej dnia 30 maja 2019 r. na  czwartej godzinie lekcyjnej.

2.  Do konkursu zgłaszają się uczniowie wytypowani wcześniej  w eliminacjach klasowych.

3..  Każda klasa pierwszego etapu edukacyjnego może zgłosić maksimum 2 osoby z klasy.

4.  Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie udziału klasy w konkursie bibliotekarzowi szkolnemu do dnia 24 maja 2019 roku.

5.  Zgłoszenia uczniów dokonuje opiekun klasy w terminie do 24 maja 2019 roku.

6.  Zgłoszenia uczniów klas starszych dokonają nauczyciele poloniści.

7.  Uczniowie kolejno będą czytać tekst prozy przygotowany przez bibliotekarzy odpowiednio dla danego poziomu edukacyjnego.

8.  W trakcie głośnego czytania każdy uczeń będzie czytać maksymalnie jedną stronę tekstu