Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Gratulacje dla Julii i Mai

Julia zdobyła tytuł laureatki, a Maja tytuł finalistki w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym. 

Gratulujemy wspaniełego sukcesu dziewczynom i polonistce - pani Adrianie Puzyniak Uśmiech