Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Pierwsza Wigilia w naszej klasie

   21 grudnia tradycyjnie w naszej szkole uczniowie spotkali się z wychowawcami na klasowym opłatku. Również w klasie 4 D dzień ten był wyjątkowy.

   Na stworzenie wyjątkowego klimatu Wigilii klasowej miał wpływ wystrój stołu, do którego zasiedliśmy. Rodzice przygotowali prawdziwie świąteczną oprawę. Przygotowali też dla nas materiały do prac malarskich. Ozdabialiśmy ozdoby świateczne na okna w naszym gabinecie.

   Spotkanie zaczęliśmy od przeczytania fragmentu z Biblii, opisującym narodzenie Jezusa. Potem łamaliśmy się opłatkiem. Zanim zasiedliśmy do ,,słodkiego" stołu, wyśpiewaliśmy kilka kolęd, a szło nam nieźle, bo teksty odczytywaliśmy z podkładów karaoke. Zdecydowanie najgłośniej śpiewały dziewczyny, ale i chłopcy radzili sobie nieźle.

   Spotkanie w cieple kolęd i przy białym opłatku pomogło nam zbliżyć się do siebie.