Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Spotkanie z Sędzią Panem Wojciechem Małkiem

W dniu 06.04.2018r. w ramach projektu "Bezpieczniej dziś - bezpieczniej jutro", odbyło się spotkanie z uczniami wszystkich klas 7 szkoły podstawowej i II gimnazjum z Sędzią Panem Wojciechem Małkiem.

Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się o charakterze  pracy sędziego, a także mogli zapoznać się z zagadnieniami z kodeksu karnego, m.in.: kiedy nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 - 17, a 17-18 rokiem życia, kim jest "małoletni", a kim "nieletni" w definicji prawa karnego. 

Poruszony został też temat demoralizacji nieletniego - co to jest i jakie konsekwencje z tego wynikają, co to jest czyn karalny i jaka jest odpowiedzialnośc cywilna osoby nieletniej.

Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczniowie zadawali mnóstwo pytań, a Pan sędzia chętnie na nie odpowiadał. 

Bardzo dziękujemy Panu Sędziemu Wojciechowi Małkowi za życzliwość i bezinteresowną pomoc okazaną podczas realizacji programu " Bezpieczniej dziś - bezpieczniej jutro".

                                                                                                                                                             pedagog szkolny

                                                                                                                                                            Magdalena Rybacka