Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Kto i po co pisze wiersze?

   16 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu odbyła się niecodzienna lekcja języka polskiego. Jej niezwykły charakter wynikał z dwóch powodów. Klasa 4 D  gościła na lekcji panią profesor Bożenę Olszewską, która jest pracownikiem naukowym Instytutu Polonistki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Pani profesor bada literaturę dla dzieci i młodzieży i w tym temacie jej dorobek zawodowy jest bardzo okazały.

   W klimat poezji dziecięcej wprowadziła uczniów krótka dyskusja, rozwinięta w oparciu o popularny tekst Z popielnika na Wojtusia. To wtedy pojawiło się pytanie: Kto i po co pisze wiersze? Uczniowie klasy 4 D pracowali na podstawie wiersza Józefa Czechowicza Muzyka ulicy Złotej.

     Niebo odmienia się, choć wieczór nie ścichł… tak zaczyna sięutwór, a po tych słowach odmieniła się klasa. Uczniowie podzielili się na grupy. Dwie z nich pracowały nad interpretacją plastyczną. W pracy uczennice posłużyły się farbami. Chłopcy próbowali usłyszeć melodię wiersza, do tego celu wykorzystali proste instrumenty muzyczne. Czwarta grupa miała wykonać zadanie aktorskie i  wydaje się, że efekt ich pracy wywarł największe wrażenie, bowiem wszyscy nagrodzili kolegów brawami, kiedy prezentowali efekty pracy w grupie. Wszystkie działania i  plastyczne, i muzyczne, i aktorskie pozwoliły odkryć uczniom uroki ulicy Złotej w Lublinie, ukochanym mieście Józefa Czechowicza,  i częściowo umożliwiły odpowiedź na pytanie zawarte w temacie lekcji. Dlaczego tylko częściowo? Lektura innych wierszy będzie doskonałą okazją do poszukiwań odpowiedzi na kluczowe pytanie Kto i po co pisze wiersze?

   Spotkanie z panią profesor Bożeną Olszewską upłynęło bardzo szybko, jej ciepły głos i fantastyczny pomysł na zajęcia urozmaicił kontakt z literaturą. Za pomysł na lekcję i chęć spotkania z uczniami kl. 4 D z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy.