Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Zajęcia komputerowe

Coraz lepiej radzimy sobie w pracowni komputerowej.