Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

(European Day of Languages)

 

            Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków została zorganizowana wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską w 2001 roku. Wzięły w niej udział miliony ludzi z 45 krajów. Po sukcesie pierwszej edycji postanowiono obchodzic ten dzień corocznie 26 września. Z tej okazji, organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia.

        W tym roku, jak i w latach ubiegłych, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach  tego ważnego dla nauki języków dnia. Przeprowadzona została prezentacja multimedialna, w trakcie której uczniowie klas 1-6 mieli okazję przywitać się w kilku językach, zaśpiewać popularną piosenkę "Panie Janie" po niemiecku, francusku, angielsku  i włosku.                           

Podstawowymi celami przedsięwzięcia było:

- uświadomienie znaczenia uczenia się i nauczania języków obcych,

- promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pelęgnowac,

- propagowanie uczenia się języków przez całe życie, zarówno w szkole, jak i poza nią.

 

Podczas prezentacji, uczniowie wzięli udział w quizie sprawdzającym wiedzę o krajach Unii Europejskiej, jak również obejrzeli wystawę pamiątek pochodządzych z różnych krajów.

 Opiekunami przedsięwzięcia były nauczycielki języka angielskiego - pani Monika Okoń i Monika Adamus.