Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Zespoły zadaniowe

 

Zespoły zadaniowe     

 

10.

 

 

Zespół ds. Ewaluacji

Szkoła Podstawowa

mgr W. Łukiewicz

 

mgr U. Szczucka

mgr B. Przybysz

mgr I. Syrico

mgr M. Rybacka

mgr I Staszewska - Stępniak

mgr L. Górka

 

11.

Zespół ds. Statutu Szkoły

mgr M. Koralewska

mgr E. Stromich  Lenkiewicz

mgr I. Wysocka

 

12.

 

 

Zespół Wychowawczy

mgr R. Stec

 

mgr  R. Stec  

mgr M. Rybacka

mgr E. Kroczak

Wychowawcy świetlicy szkolnej

Wychowawcy klas I, II i III etapu edukacyjnego

 

13.

 

 

Zespół Pomocy Psychologiczno  - Pedagogicznej

 

mgr M. Rybacka

 

mgr I. Wysocka

 

 

mgr R. Stec

Wychowawcy I etapu edukacyjnego

Wychowawcy II etapu edukacyjnego

Wychowawcy III etapu edukacyjnego

 

14.

 

Zespół  do Spraw Pomocy Materialnej

mgr A. Kruczkowska

 

mgr M. Rybacka

mgr E. Lemieszewska

mgr E. Rapacz

mgr E. Wacławik

mgr M. Mesjasz - Walas

 

15.

 

Zespół Jakości Kształcenia                      i Analiz Edukacyjnych

mgr I. Cyprych

 

mgr M. Rezmer

mgr B. Przybysz

mgr I . Waszczykowska

mgr G. Sochacka

 

16.

 

Protokolanci Rady Pedagogicznej

mgr L. Górka

 

Rok Szkolny

2018/2019

mgr M. Wionczek

mgr M. Bartoszewska

mgr O. Kroczak - Kula

mgr S. Pszeniczka - Gajda

17.

Zespół   do wypracowania projektu tygodniowego rozkładu zajęć stałych

mgr E. Stromich - Lenkiewicz

 

mgr I. Cyprych

mgr M. M. Koralewska

mgr B. Porochońska

 

 

18.

Zespół   do wypracowania projektu tygodniowego planu dyżurów

mgr M. Rezmer

 

mgr B. Wąsiel

mgr Ż. Wiśniewska - Kimel

mgr J. Budzowska