Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej

Ważnym wydarzeniem w naszej szkole stały się eliminacje szkolne Konkursu Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria” im. ks. Ppłk. Zbigniewa Stefańskiego organizowanego przez Klub 1. Pułku Saperów w Brzegu we współpracy z Parafią Wojskową. W tym roku jest to już 18 edycja konkursu.

Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie poezji patriotycznej i religijnej,  krzewienie kultury mowy polskiej oraz uczczenie pamięci wielkiego patrioty, żołnierza i kapłana, kapelana brzeskich saperów - ppłk Zbigniewa Stefaniaka. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży brzeskich szkól oraz żołnierzy Wojska Polskiego. 

Tegoroczne eliminacje szkolne konkursu przebiegały w dwóch etapach. Najpierw w  pięknie zaaranżowanym wystroju  w stołówce szkolnej   pani Joanna Miarecka powitała uczestników konkursu z klas I - III oraz  jurorów. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór o treści patriotycznej.

Jury w składzie: pani Aleksandra Korczyńska – Mączka, pani Joanna Miarecka i pani Magdalena Rybacka oceniało występy według następujących kryteriów: dobór repertuaru – wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do wieku i możliwości wykonawców, interpretacja  utworów, kultura  słowa oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. Z kolei eliminacje uczniów klas starszych oceniało jury w składzie: pani Elżbieta Rapacz i pani Elżbieta Wacławik.

W tym roku szkolnym uczniowie biorący udział  w eliminacjach szkolnych prezentowali wysoki poziom deklamacji wybranych wierszy. Jurorzy byli pod dużym wrażeniem występów uczniów, którzy wykazali się dobrymi umiejętnościami recytatorskimi. Ostatecznie w wyniku eliminacji do zmagań na szczeblu międzyszkolnym zakwalifikowali się: Szymon Szymaniak z klasy 1a, Wiktoria Gajak z klasy 4c, Zofia Krupa z klasy 8c oraz Amelia Grabowska z klasy 8d.

Gratulujemy dzieciom odwagi, uzyskanych sukcesów i zachęcamy do udziału w eliminacjach w przyszłym roku szkolnym.