Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Testy sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych do 5 klasy sportowej

 

Testy sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dla kandydatów do 5 klasy sportowej dziewcząt i chłopców.

 

 

Termin: 09.03.2021 r ( wtorek ) godzina 15.00

Miejsce: Boisko „Orlik” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6  w Brzegu

Harmonogram przebiegu testów:

1. Zbiórka kandydatów  o 14.45

2. Sprawdzenie obecności i dokumentacji uczestników testów

3. Omówienie zasad wykonania i przebiegu poszczególnych prób

4. Podział na grupy i rozpoczęcie testów:

  • Próba szybkości – bieg na 30 m
  • Próba mocy – skok w dal z miejsca
  • Technika specjalna – prowadzenie piłki
  • Gra – ocena umiejętności w 4 obszarach: gra w ataku, gra w obronie, współpraca z kolegami, koleżankami, decyzyjność ( podania, strzał, drybling )

5. Zakończenie testów, podziękowanie, pożegnanie około godziny 16.00 – 16.30.

 

Uwaga: Wszyscy uczestnicy testu, rodzice , trenerzy i osoby przebywające na terenie obiektów, na których przeprowadzane będą próby sprawności fizycznej,  zobowiązani są do przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z istniejącą sytuacją epidemiczną tzn. trzymania dystansu, dezynfekcji rąk oraz zakrywania usta i nosa maseczką. Uczniowie zdejmują maseczki tylko podczas wykonywania poszczególnych prób testu.