Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Co po szkole podstawowej?

System edukacji w Polsce.

8-letnia szkoła podstawowa – obowiązkowa dla wszystkich uczniów;

- 4-letnie liceum ogólnokształcące,

- 5-letnie technikum,

Liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli je otrzymacie, możecie kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziecie  mogli kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej.

WAŻNE!: po ukończeniu liceum zdobędziecie mieć wykształcenie średnie ogólne. Dzięki technikum możecie zdobyć tytuł technika (po zdaniu odpowiednich egzaminów).

- 3-letnia branżowa szkoła I stopnia,

- 2-letnia branżowa szkoła II stopnia (kontynuacja kształcenia w 3-letniej branżowej szkole I stopnia),

 Szkoły branżowe zastąpiły wcześniejsze szkoły zawodowe. Szkoła branżowa I stopnia umożliwia zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Różnią się tym, że po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w tym sam zawodzie.

 -3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

- Szkoły ponadpodstawowe (średnie i policealne)

W obecnie wdrażanym ustroju szkolnym istnieją dwa egzaminy zewnętrzne: egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny.

 

Jak dobrze wybrać szkołę średnią?

Liceum, technikum, czy szkoła branżowa? Co będzie najlepsze? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

1. Plany na przyszłość

Zastanów się, czy masz już określone plany na przyszłość. Jeśli chcesz wykonywać konkretny zawód, dowiedz się, czy można się go nauczyć w technikum lub szkole branżowej. Jeśli tak, to właśnie taką szkołę wybierz. Jeśli przyszła praca wymaga skończenia specjalistycznych studiów (np. weterynarz, prawnik) – wybierz liceum ogólnokształcące. Tam skupisz się na nauce przedmiotów, które będą najpotrzebniejsze w danym zawodzie.

2. Zainteresowania

Duże znaczenie przy wyborze szkoły mają zainteresowania. Szukaj szkoły, która może ci pomóc w ich rozwijaniu. Jeśli interesujesz się np. programowaniem, poszukaj odpowiedniego technikum. Pasje związane z mechaniką samochodową czy gotowaniem świetnie można rozwijać w szkole branżowej.

3. Potrzeba czasu

Możliwe, że jeszcze nie wiesz, co chcesz robić w życiu. Wtedy najbezpieczniej jest wybrać liceum ogólnokształcące, gdzie możesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz zastanowić się nad wyborem zawodu. Dopiero potem pójść na studia lub wybrać jakiś kurs zawodowy czy szkołę policealną.

4. Temperament i charakter

Przy wyborze szkoły, weź pod uwagę swój temperament i charakter. Jeśli wolisz być w ruchu i lubisz zmiany, zastanów się nad szkołą branżową lub technikum, gdzie będą różnorodne przedmioty i zajęcia praktyczne. Jeśli tak naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj liceum. Lepiej nauczyć się jakiegoś konkretnego zawodu niż wkuwać ogólne przedmioty i żałować pójścia do liceum.

5. Samodzielna decyzja

Nie sugeruj się wyborem przyjaciół – to, że koleżanka wybrała jakąś szkołę, nie znaczy, że musisz zrobić to samo! To ma być tylko i wyłącznie twój wybór, a nie np. twoich rodziców. To nie oni ani nie koleżanka będą się za ciebie uczyć w tej szkole.

6. Stan zdrowia

Pamiętaj, że na wybór szkoły ma wpływ także stan zdrowia. Do wielu szkół branżowych czy technicznych wymagany jest dobry stan zdrowia. Np. specjalność wojskowa wymaga znakomitej sprawności fizycznej.

 

7. Aspiracje

No i jeszcze jedna rzecz: aspiracje. Marzysz o świetnej pracy i dobrych zarobkach? Nastaw się na solidną naukę, ale niekoniecznie na studiach! Studia nie są dla wszystkich, w dzisiejszych czasach dyplom szkoły wyższej nie gwarantuje dobrych zarobków.

 

To zaangażowanie i ciężka praca pomogą osiągnąć sukces, nawet jeśli skończysz tylko szkołę średnią. Zdobywanie doświadczenia i odpowiednie kursy oraz solidne przykładanie się do własnego rozwoju to dobry sposób na sukces zawodowy.

 

 

Pozdrawiam Ola Korczyńska- Mączka