Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Organizacja zajęć w PSP nr 6 opracowana w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS, obowiązująca od 18 stycznia 2021r.