Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Mikołaj- praca plastyczna