Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej.