Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

„Zło dobrem zwyciężaj”

W niedzielę, 18 października w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w składzie Grażyna Guziak, Victoria Wróblewska, Marcin Starzyk, Dariusz Kownacki i Piotr Kownacki uczestniczyliśmy w mszy świętej z okazji 36. rocznicy bestialskiego mordu kapelana „Solidarności” księdza Jerzego Popiełuszki. 

Ksiądz Jerzy walczył z systemem zła, uważał, że „przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości”.Nie pozostał biernym na łamie praw człowieka oraz poniżanie jego godności.  W kazaniach wzywał do zgody. Jego dewizą były słowa św. Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”. Nadal nas zachęca, by z orężem dobra w rękach zmagać się z wszelkimi przejawami pogardy dla człowieka, niesprawiedliwości i poniżania. Mamy być strażnikami granicy pomiędzy dobrem a złem, którą wyznaczył Bóg, a która nadal jest rozmazywana. Po mszy złożyliśmy wiązankę kwiatów pod obeliskiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującym się obok kościoła.