Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

EDD - PAMIĘTAJMY O TRADYCJACH

 Ten artykuł wyjaśni, co oznacza skrót EDD i z jakiej okazji porusza temat tradycji.                 

 

   Chciałabym podzielić się z wami ciekawym zagadnieniem,nad którym pracowaliśmy na lekcji języka polskiego 16 września. Mówiliśmy o TRADYCJI. W naszej klasie 6 D mieliśmy okazję wspólnie z panią dr Magdaleną Przysiężną-Pizarską porozmawiać na ten ciekawy temat. Pani Magdalena jest mamą mojej koleżanki Julii, jest też archeologiem  i często gości wśród nas. To spotkanie miało wyjątkowy charakter - lekcji, dyskusji na temat tradycji.

  Skąd pomysł? Otóż rozszyfruję teraz tajemniczy skrót. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

  Wróćmy już do mojej klasy.  Podczas wyjątkowej lekcji każdy z nas miał możliwość wypowiedzenia się, czym  jest tradycja i jak ją obchodzimy w naszych rodzinach. Wiele osób wymieniło święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc jako główne tradycje obchodzone ich rodzinach. Niektórzy uczniowie opowiadali o swoich nietypowych, rodzinnych tradycjach. Na koniec Pani Magdalena opowiedziała nam jako ciekawostkę, że w dawnych czasach gdy ojciec był szewcem, to syn od małego uczył się tego zawodu i tradycją było przekazywanie zwyczaju z pokolenia na pokolenie.
Ta lekcja bardzo mnie zaciekawiła, ponieważ dowiedziałam się, jak inni czczą swoje tradycje.
   Ze swojej strony zachęcam Was, abyście omówili to zagadnienie w swoich klasach.
   Jestem ciekawa, jakie Wy celebrujecie tradycje.

                                                                           red. Malwina Chmielewska

opiekun Małgorzata Węgrzynowska