Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Bezpieczny powrót do szkoły

Tak oczekiwany przez uczniów powrót do stacjonarnego trybu nauki stał się faktem. 1 września 2020 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T Kościuszki w Brzegu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, wyjątkowo połączona z pasowaniem uczniów klas pierwszych oraz uroczystością rozdania nagród Primus Inter Pares oraz Primus za osiągnięcia, które stały się udziałem uczniów w roku poprzednim.

Bezpieczny powrót do szkoły wymusił na uczniach i nauczycielach konieczność podporządkowania się przepisom sanitarnym, w związku z czym w apelu uczestniczyli wyłącznie pierwszoklasiści, pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami w gabinetach lekcyjnych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego – ks. Marcin Czerepak, Burmistrz Brzegu – p. Jerzy Wrębiak, kierownik Biura Oświaty – p. Elżbieta Ochmańska – Jurkowska, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Magdalena Przysiężna – Pizarska, dyrektor placówki – p. Anna Krokosz oraz wicedyrektorzy – p. Ewa Stefanowicz, Dorota Wyrzykowska i Dariusz Ilów. W swoim przemówieniu Burmistrz miasta wyraził żal, że spotkanie inauguracyjne nie może odbyć się w obecności pełnego grona nauczycieli, uczniów i rodziców, zaapelował także o odpowiedzialność, przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do obowiązujących na terenie placówki reguł bezpieczeństwa, wyrażając nadzieję, że zakończenie obecnego roku szkolnego będzie się już mogło odbyć w tradycyjnej formie. Nasz gość nawiązał także do historycznej rocznicy wybuch II wojny światowej w kontekście uroczystości, jakie tego dnia odbyły się na Westerplatte. Słowo do uczniów i ich wychowawców skierowali także ksiądz proboszcz oraz dyrektor szkoły – p. Anna Krokosz, która podkreśliła, że każdy dzień nauki to odkrywanie pasji oraz drzemiącej w dzieciach ciekawości świata. Zapewniła również najmłodszych uczniów, że godziny spędzone w Szóstce staną się dla nich przepustką do lepszej przyszłości i pozwolą im odnaleźć wymarzoną drogę do realizacji marzeń. Ukoronowaniem tej części uroczystości było złożenie przez uczniów klas I ślubowania, po którym otrzymali od dyrektora szkoły rożki ze słodyczami.

Na zakończenie krótkiej akademii Burmistrz Jerzy Wrębiak wręczył nagrody Primus Inter Pares oraz Primus za rok szkolny 2019/2020 dla najzdolniejszych uczniów i ich nauczycieli. Pamiątkowe statuetki Primus Inter Pares trafiły w ręce Alicji Czarneckiej, Nikoli Sinkowskiej, Leny Dzięgielewskiej, Julii Guszpit, Aleksandry Ożóg, Gabrieli Zachwiej, Amelii Parkoły, Natalii Lasek, Julity Mikuły i Aleksandry Krejczy oraz ich opiekunów p. Roberta Nowakowksiego i p. Dariusza Żaka, medalami Primus uhonorowani zostali natomiast  Julia Bogdan, Julita Mikuła, Weronika Wikieł, Maja Bogdan, Martyna Bogdanik, Paulina Kozielec, Oliwia Kozłowska, Zuzanna Mularska, Pola Borla, Klaudia Waryga, Maria Szutkowska, Alicja Mączka, Lena Borowiec, Karolina Kuziemska, Lena Bejgier oraz trenerzy – p. Anita Golda i p. Robert Nowakowski. W krótkim programie artystycznym przygotowanym przez Samorząd Uczniowski pod opieką P. Marioli Mesjasz – Walas, p. Wioletty Perkowskiej oraz p. Łukasza Milewskiego wystąpili Kacper Górka, Alicja Mączka, Emilia Rudyk oraz Wiktoria Gajak. Oprawę muzyczną programu przygotowała p. Honorata Rodobolska, dekorację – p. Marzena Onisk, a za nagłośnienie odpowiedzialny był p. Paweł Mruklik.

Serdecznie witamy naszych najmłodszych uczniów w społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu, życząc im sumienności, pracowitości i optymizmu, które pozwolą osiągnąć życiowy sukces.

Dorota Wyrzykowska