Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Informacja dla uczniów i rodziców uczniów klas I

W związku z przewidywanymi złymi warunkami atmosferycznymi decyzją dyrektora szkoły uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dużej sali gimnastycznej wyłącznie z udziałem uczniów klas I, ich rodziców i zaproszonych gości. Uroczystość dla uczniów klas IA,IB rozpocznie się o godzinie 9.00, natomiast dla uczniów klas IC oraz ID o godzinie 11.00. Rodzice oraz uczniowie wchodzą na teren placówki wejściem na segment sportowy od strony parkingu( Domu Dziecka), gdzie oczekiwać ich będą wychowawcy. Przypomina się, że obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk dotyczy wszystkich osób  przebywających na terenie szkoły.