Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Nagrody za 100% frekwencję za I semestr 2019/2020

Szanowni Państwo

W związku z pytaniami Państwa dotyczącymi nagród dla dzieci, które w poprzednim semestrze osiągnęły 100% frekwencji, pragnę wyjaśnić, iż nagrody zostaną rozdane przy okazji wręczenia świadectw na zakończenie roku szkolnego. 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena Przysiężna-Pizarska