Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Zmodyfikowany plan lekcji klasy IB

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

informatyka

 

język  angielski

Język  angielski

religia