Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Zmodyfikowany plan lekcji

Nowy plan lekcji klasy 8c

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

W-F

CHEMIA

MATEMATYKA

EDB

J.POLSKI

J. POLSKI

INFORMATYKA

BIOLOGIA

J.NIEMIECKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

ZAJ. Z WYCH.

J. ANGIELSKI

GEOGRAFIA

HISTORIA

MATEMATYKA

WOS

J. POLSKI

RELIGIA

FIZYKA

HISTORIA

J.NIEMIECKI

FIZYKA

CHEMIA

W-F