Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

KOMUNIKAT Dyrektora PSP6

Szanowni Państwo, w związku z działaniami prewencyjnymi związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu zwraca się z prośbą o zachowanie zdrowego rozsądku i niegromadzenie się w miejscach publicznych bez pilnej potrzeby. Apeluję także do wszystkich,  by sprawy dotyczące funkcjonowania dziecka w placówce załatwiać drogą elektroniczną zs1@brzeg.pl  lub telefoniczną 77 404 58 40 w godzinach od 8.00 do 14.00, ponieważ placówka od 16.03.2020r. nie będzie obsługiwała interesantów.

Od dnia 16 marca nauczyciele zostali oddelegowani do pracy zdalnej z uczniami, o czym każdy z rodziców zostanie powiadomiony przez wychowawcę  drogą elektroniczną - e-dziennik.

Od poniedziałku każdy z nauczycieli w e-dzienniku , w zakładce zadanie domowe umieści materiały dydaktyczne, zadania do wykonania, dyspozycje do samodzielnej pracy. W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych każdy z nauczycieli będzie w godzinach od 8.00 do 12.00 komunikował się z uczniami i rodzicami, przekazywał kolejne zadania lub udzielał wskazówek, jak je rozwiązywać.

 Z wielką troską patrzymy na wydarzenia nie tylko w Polsce, ale i na świecie dotyczące rozwoju koronawirusa SARS-CoV-2. Doświadczenie krajów poważnie dotkniętych tą epidemią pokazuje, że należy działać zapobiegawczo, skrupulatnie dbając o higienę (częste mycie rąk wg. zaleceń NFZ), a po drugie unikając zgromadzeń i wydarzeń o charakterze masowym.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i wzajemną troskę poprzez przestrzeganie wszystkich zaleceń, jakie pojawiają się m.in. na naszej stronie internetowej. Wierzymy, że wówczas uda się uniknąć dalszego rozwoju koronawirusa SARS-CoV-2.

Poniżej raz jeszcze zamieszczamy ulotki z ważnymi informacjami dot. koronawirusa i danymi kontaktowymi w razie zaobserwowania u siebie wystąpienia objawów koronawirusa SARS-CoV-2, pamiętajmy, aby korzystać z podanych poniżej numerów telefonów i w żadnym wypadku nie udawać się na własną rękę do przychodni i szpitala!

                                                                                            

                                                                         Z poważaniem

                                                                        Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 

                                                                        im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

                                                                        Anna Krokosz