Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

DZIEŃ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Drugi dzień obchodów Dni Zdrowego Stylu Życia był poświęcony aktywności fizycznej. Ruch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu.   

         Zalecana przez WHO ilość ruchu dla zdrowia dzieci i młodzieży to 1 godzina dziennie. Według ankiety przeprowadzonej w naszej szkole, co czwarty uczeń poświęca zbyt mało czasu na aktywność fizyczną. Wśród najstarszych uczniów z klas VII- VIII jest najwięcej zaniedbujących aktywność fizyczną – 35 % (co trzeci). https://psp6brzeg.pl/a,1213,wyniki-ankiety-styl-zycia-a-nadwaga

        W ramach akcji prozdrowotnej członkowie Szkolnego Koła PCK i Samorządu Szkolnego przeprowadzili pogadanki i zajęcia ruchowe w wybranych klasach, zorganizowali długie przerwy na wesoło i sportowo dla klas I - III oraz maraton zumby dla klas IV - VIII. Aktywne przerwy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziły bardzo dużo dzieci i młodzieży.

        Ponadto uczennice zaangażowane w akcję przeprowadziły w sąsiadujących placówkach Domu Dziecka i Publicznym Przedszkolu nr 7 zajęcia ruchowe i kulinarne, a także uczestniczyły wraz z uczniami klas I - II w zajęciach sportowych w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego.

        Uczniowie zaangażowani w akcję : Ewa Pasierska, Emilia Kociołek, Anna Kużownik, Alicja Lisowska, Emilia Rudyk, Miłosz Ludka i Dawid Budzik pod opieką pań: Barbary Przybysz i Marioli Mesjasz-Walas.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu za umożliwienie przeprowadzenia zajęć, a także paniom Iwonie Grzymkowskiej i Dorocie Toporowskiej,  nauczycielkom wychowania fizycznego II LO za przygotowanie atrakcyjnych zabaw sportowych dla naszych uczniów Śmiech