Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

78. rocznica powstania Armii Krajowej

16 lutego br. w kościele pw. św. Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta z okazji 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

AK było zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego. Największą armią podziemną w okupowanej Europie. Msza św., w której uczestniczył nasz poczet sztandarowy, była formą oddania hołdu żołnierzom AK poległym i pomordowanym w okresie II wojny światowej i po niej. Akowcy zobowiązywali się do wierności Rzeczypospolitej, bezwzględnego posłuszeństwa dowódcom i do – jeśli zajdzie taka potrzeba – ofiary z życia. Mieli uświęcone dla Polaków wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna, nie tylko na sztandarach, ale nade wszystko w swoich sercach. W imię tych wartości walczyli, cierpieli i ginęli. One były tarczą polskiej tożsamości narodowej.

Po nabożeństwie pod tablicą upamiętniającą Armię Krajową złożyliśmy wiązankę kwiatów.