Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

,,Kraina Lodu 2" - wycieczka do kina

 05.12.2019 r. pojechaliśmy  do kina w Oławie na film pt. ,, Kraina Lodu 2"

Celem wycieczki było:

– integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej

– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz środkach transportu

– poznanie nowych miejsc z zakresu kultury  (kino Oława)

 Film  dostarczył nam dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji. Po zakończeniu filmu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.