Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"

W dniach 16-17 .04.2018r. wszyscy uczniowie  klas II gimnazjum wezmą udział w Programie Profilaktyki Zintegrowanej "Archipelag Skarbów". 

Zajęcia odbędą się  od 8.00 - 11.00  ( w blokach po 4 godziny dziennie) później lekcje wg planu.

W trakcie programu poruszony będzie problem sięgania przez młodzież po używki oraz  kształtowana będzie umiejętność odmawiania w sytuacji presji rówieśniczej. Duży nacisk położony zostanie na zapobieganie przemocy psychicznej i fizycznej. Nowym tematem, budzącym duże zainteresowanie uczniów jest wychowanie do miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność.

Serdecznie zapraszamy