Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Eliminacje szkolne Konkursu Recytatorskiego

W ubiegłą środę odbyły się szkolne eliminacje do XVI Wojewódzkiego Konkursu Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria”.

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży oraz żołnierzy Wojska Polskiego kształtuje postawy patriotyzmu, uwrażliwia na piękno narodowej poezji, szczególnie patriotycznej i religijnej. Patronem konkursu jest śp. ks. ppłk. Zbigniew Stefaniak, kapelan brzeskich saperów.

Licznie zebrana publiczność mogła wysłuchać poruszających recytacji wierszy m.in. Władysława Bełzy, czy Tadeusza Kubiaka w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Jury w składzie: pani Romana Więczaszek (poetka, przewodnicząca Klubu Literackiego „Brzeg”), p. Adam Boberski (pisarz) oraz p. Tomasz Zacharewicz (dziennikarz na stałe współpracujący z Radiem Opole i TVP Wrocław), po intensywnych obradach, postanowiło nagrodzić w kategorii klas I – IV:

  • KORNELIĘ GRABOWSKĄ   (I miejsce)
  • WIKTORIĘ GAJAK   (II miejsce)
  • LENĘ BONAR   (III miejsce)

 oraz wyróżnić: JULIĘ MILEWSKĄ, JAGODĘ SMUTNY, MATEUSZA MALINOWSKIEGO.

 

Wśród laureatów z klas V – VIII znalazły się:

  • ZOFIA KRUPA   (I miejsce)
  • AMELIA GRABOWSKA   (II miejsce)
  • HANNA DANCEWICZ   (wyróżnienie)

Zdobywczynie miejsc od pierwszego do trzeciego w obu kategoriach zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu, który odbędzie się 29 listopada w Klubie Garnizonowym. Otrzymały także pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez  Dyrekcję Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

 

Życzymy im powodzenia na etapie miejskim!