Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

13.05.2021 KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,


zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. , które zmienia rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuję, że od 17 maja do 28 maja bieżącego roku uczniowie klas IV-VIII naszej placówki wracają do nauki stacjonarnej w systemie hybrydowym. Harmonogram pracy stacjonarnej tzn. , która klasa w jakim tygodniu przychodzi do szkoły, a która pozostaje w domu pracując zdalnie, przekażą Państwu wychowawcy.
Powrót do szkół będzie miał istotne znaczenie dla reaktywowania relacji między uczniami i nauczycielami. Zachęcam do tego, aby po powrocie skupić się głównie na odbudowaniu wspólnoty i więzi między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
Ważnym elementem w tym okresie adaptacyjnym będzie zaniechanie przez nauczycieli przeprowadzania jakichkolwiek form sprawdzania wiedzy uczniów tzn. odpytywania, sprawdzianów czy kartkówek.
Wszystkie inne wcześniej przyjęte ustalenia dla klas I – III i IV – VIII pozostają bez zmian.


Z poważaniem Anna Krokosz

Aktualności