Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Strona główna

Drodzy Rodzice

            

         Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu informuje, że w dniu 23 października 2020 r. otrzymał informację o pozytywnym wyniku badania w kierunku SARS-CoV 2 trzech uczniów drugiego etapu edukacyjnego (jeden z klasy 7 i dwóch z klasy 8). Po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu  uczniowie z tych oddziałów zostali objęci nadzorem epidemicznym oraz nauczaniem zdalnym.  Placówka nadal pracuje w trybie stacjonarnym (lub zgodnie z wytycznymi rządu), a wszystkie niezbędne informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcami klas. 

       W szkole każdego dnia dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

           Wszystkich rodziców prosimy o  przestrzeganie nowych przepisów. Informacje te zostały wysłane do każdego z Państwa  indywidualnie poprzez e-dziennik. Proszę rozmawiać z dziećmi na temat konieczności  stosowania środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji.

Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem  oraz Organem Prowadzącym szkołę służyć mają dobrze pojętej prewencji  Covid – 19.

 

                                                                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                 Anna Krokosz

                                                                                                   dyrektor szkoły

 

Dzisiaj na tablicy

                          INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W roku szkolnym 2020 / 2021 na teren budynku szkolnego uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami :

Klasy I – III wejście nr 1 budynek A

Klasy I – III wejście nr 2 budynek D

Klasy IV – VI wejście nr 3 łącznik budynku A i B (od strony ul. Makarskiego)

Klasy VII – VIII wejście nr 4 segment sportowy (od strony boiska)

Na teren szkoły ( budynków) rodzice wchodzą  wyłącznie w celu załatwienia niezbędnych spraw - wejściem nr 1  !

Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki zobowiązane są do zdezynfekowania rąk, założenia maseczek ochronnych i zachowania dystansu społecznego (1,5 metra pomiędzy osobami).

Harmonogram wydawania posiłków w stołówce szkolnej :

Godzina 11:30 – klasy I – III 

Godzina 12: 30 – klasy IV – V

Godzina 12 : 40 – klasy VI                                              

Godzina 13 : 40 – klasy VII – VIII

Kontakt telefoniczny (sekretariat szkoły) : 77 404 58 40

Aktualności